Vinterbadning er sundt og sjovt og skaber livskvalitet!

 

  

Vi får forespørgsler dagligt af mange, der gerne vil have en plads af en helt særlig grund. Men vi kan desværre ikke modtage flere medlemmer nu. Vi har heller ikke venteliste. Prøv venligst igen den 15. august.

Havnebadet kan desværre heller ikke lånes eller lejes ud til arrangementer og events mellem den 1. oktober og 30. april. Det er udelukkende Badekompagniet Sluseholmens medlemmer, der har adgang til havnebadet.   

 

Opslagstavle

Log på for at skrive indlæg og for at læse opslag der er interne.
Armen Georgens
Armen Georgens
Kære medlemmer af Badekompagniet Sluseholmen.

I indkaldes hermed til Generalforsamling 2019 som afholdes på Karens Minde tirsdag den 30. april kl. 17-18. Dagsorden til generalforsamlingen følger nedenfor. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive fremsendt sammen med øvrigt materiale senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag sendes til badekompagniet@gmail.com.

Bedste hilsener Bestyrelsen


BADEKOMPAGNIET SLUSEHOLMEN
Indkaldelse til generalforsamling 2019, i henhold til foreningens vedtægter
Tirsdag den 30. april kl. 17-18
Karens Minde, Wagnersvej 19, København SV
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
4. Bestyrelsens beretning for sæson 2018-19
5. Forelæggelse af regnskab 2018 med revisors påtegning og godkendelse
6. Forslag som bestyrelsen eller medlemmer har stillet
7. Forelæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for sæson 2019-20
8. Forelæggelse af budget 2019 til godkendelse
9. Valg af formand til bestyrelsen - Karsten Blauert er på valg for en 2-årlig periode
10. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
-bestyrelsesmedlem Tina Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen
- som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Søren Danielsen
- bestyrelsesmedlem Armen Georgens er på valg for en 2-årig periode
- bestyrelsesmedlem Morten Moe er på valg for en 2-årig periode
-bestyrelsesmedlem Tina Hesselholdt er på valg for en 2-årig periode
- bestyrelsesmedlemmerne Dorrit Salling Jensen, Tina Hansen og Ulla Fricke er ikke på valg
suppleanterne Ulla-Britta Buch og Bent Nielsen er på valg for en 1-årig periode.
11. Valg af kritisk revisor og dennes suppleant
12. Eventuelt - forslag under dette punkt kan ikke sættes til afstemning.

Bestyrelsen 8. april 2019
Armen Georgens
Armen Georgens
Leonora Larsen og er 18 år gammel. Hun kommer fra Frederiksborg gymnasium, hvor hun går i 3.g på en studieretning om biologi og idræt. I øjeblikket er Leonora i gang med at skrive en opgave, som skal have hovedfokus på havet. Hun har i derfor valgt at skrive om vinterbadning. Leonora håber nogle i vores forening kunne være interesserede i at svare på nogle forskellige spørgsmål, som kan hjælpe hende med opgaven.

Spørgeskemaet kan i finde her:
https://da.surveymonkey.com/r/8TH9HYT

Armen Georgens
Armen Georgens
Kære medlemmer

Onsdag den 30. fra kl. 13:30 til 15:00 kommer der et lille filmhold og lave optagelse med 2 skuespillerender i havnebadet for tv-programmet Familien fra Bryggen.
Vores medlemmer kan godt være til stedet mens optagelserne finder sted.

Vh. bestyrelsen
Armen Georgens
Armen Georgens
OBS !!!
Saunahuset er lukket på torsdag den 15. November til kl. 17:00 på grund af udskiftning af elkabler i saunaen og reparation af gulvfliser.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Kalender

 

10.09 Bestyrelsesmøde  08:00-10:00
01.10 Standerhejsning  17:00-17:30
01.10 Nøgleudlevering 17:30-18:30
06.10 Nøgleudlevering 12:00-13:00
15.10 Nøgleudlevering 17:00-18:00
20.10  Bestyrelsesmøde 10:00-12:00 
27.10 Prøvebadning 14:00-16:00
24.11 Bestyrelsesmøde 11:30-13:30
24.11 Prøvebadning 14:00-16:00  
11.12 Bestyrelsesmøde 19:00-21:00
12.01 Nytårskur 14:00-16:00
15.01 Bestyrelsesmøde 19:00-21:00
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsstatistik 🙂 i 2018/19 

ælde Kvinde Mand  i alt
  antal person  antal person  antal person 
18-30 år 27 23 50
31-40 år 65 48 113
41-50 år 81 68 149
51-60 år 70 32 102
61-70 år 39 22 61
71-80 år 12 6 18
81-90 år 0 0 0
       
i alt antal person 294 199