Historie

 

Badekompagniet Sluseholmen blev stiftet i maj 2009 som en interesseforening med det formål at arbejde for mulighederne for vinterbadning i Havnebadet Sluseholmen.

Vi var en gruppe badelystne, der syntes at et havnebad i vores område kunne være til glæde for beboerne i Sydhavnen i mere end 3 sommermåneder. Vi mente at vinterbadning kunne være med til at skabe liv og aktivitet i området og knytte bånd mellem de forskellige bydele – og så er det dokumenteret sundt.

Det fantastiske skete, at Københavns Kommune i 2011 gav Badekompagniet Sluseholmen grønt lys til at benytte Havnebadet Sluseholmen om vinteren og bevilgede en sauna til glæde for Kompagniet’s medlemmer.

Interesseforeningen blev nedlagt, og en ny bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamling den 31. maj 2011 i vinterbadeforeningen af samme navn, ”Badekompagniet Sluseholmen”, og kunne hermed åbne for foreningens første sæson den 1.12.2011, hvor havnebadet stod færdigt og kunne indvies med deltagelse af kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev.

Vinterbadeforeningen kunne nu se frem til at få rådighed over Havnebadet Sluseholmen fra 1. oktober til 30. april efter at have indgået Brugsretsaftale med Københavns kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen, som sætter rammerne for foreningens brug af badet – rettigheder og pligter. 

Havnebadet er ikke oprindeligt bygget til vinterbadning. De faciliteter, vi råder over, er dimensioneret til brug for livredderne om sommeren. Vi valgte at lægge forsigtigt ud med et medlemstal på 300 i den første sæson. Det viste sig, at medlemmernes brug af badet godt kunne bære at udvide det til mellem 450-500 medlemmer, så flere kunne få glæde af vinterbadning. Hovedparten er medlemmerne er mellem 30-50 år og bader mest morgen og aften. Derfor oprettede vi et antal deltidsmedlemsskaber til et lavere kontingent med begrænset brug af badet. Hver sæson har der været fuldt medlemstal.

De årlige traditioner er standerhejsning, standerstrygning og nytårskur. Det er hyggelige og velbesøgte arrangementer, hvor der er mulighed for at møde foreningens medlemmer uden for saunaen.

Vi lægger stor vægt på sikkerhed ved badningen og arrangerer hvert år første hjælps kurser, som vi håber rigtig mange vil prioritere at deltage i.

 

 

Badekompagniet Sluseholmen fik støtte fra  Kongens Enghave Lokaludvalg