.

.

.

Sikkerhed ved vinterbadning

 

Ved modtagelse af nøglebrik til Havnebadet Sluseholmen skriver medlemmerne under på, at de har forstået og vil respektere foreningens ordensregler. 

 

Badevandskvaliteten

Det sker, at der er overløb i Københavns Havn. Især når der kommer større mængder nedbør. Det er sundhedsfarligt at bade, når bakteriefloraen udvikler sig. Hold derfor øje med kommunens målinger af badevandskvaliteten. Ved rødt flag kræver kommunen, at foreningens medlemmer ikke bader i bassinet. Respekter venligst dette.

 

Hjertestarter

Trygfonden giver på hjertestarter.dk masser af information om hjertelungeredning og hjertestartere. Vi har en hjertestarter i Havnebadet Sluseholmen. Lær at bruge den! På hjertestarter.dk kan du læse historier om mennesker, der selv har været udsat for hjertestop eller har hjulpet andre.

 

Rådet for større badesikkerhed skriver om vinterbadning:

Der er ca. 58.000 organiserede vinterbadere i Danmark. Hertil kommer  de mange, der bader udenfor vinterbadeklubberne.

 

Hvem kan vinterbade

 • Alle raske personer
 • Personer med hjerteproblemer eller for højt blodtryk skal have godkendelse af deres læge, inden de evt. starter.
 • Man må ikke vinterbade, hvis man er forkølet, har feber eller føler sig utilpas.
 • Personer der er under indflydelse af alkohol og/eller euforiserende stoffer må ikke vinterbade.

 

Hvad sker der med kroppen

 • Blodtrykket stiger, og pulsen falder.
 • Kroppen udskiller stresshormoner (endorfiner)
 • Man føler et ”kick” efterfulgt af fysisk velvære.

 

De 8 vinterbaderåd:

FØR DU GÅR I VANDET

 1. Bad aldrig alene
 2. Tjek badeforhold og kend redningsudstyr
 3. Pas på is på trappe og bro
 4. Sænk kroppen roligt ned i vandet

NÅR DU ER I VANDET

 1. Træk vejret roligt
 2. Hold øje med hinanden
 3. Hold dig tæt ved en af trapperne
 4. Svøm aldrig under isen

Teksten er taget fra Rådet for større badesikkerheds hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om badesikkerhed.