Om Havnebadet

tegningen af Havnebadet Sluseholmen

ungdomsbassinet

ungdomsbassinet

havnebadet

Vinterbaderne i Badekompagniet Sluseholmen holder til i Havnebadet Sluseholmen i Sydhavnen

 

I sommersæsonen 1. juni - 30. september er badet åbent for alle – i vintersæsonen er det kun medlemmerne af Badekompagniet Sluseholmen, der kan bruge det.

Havnebadet har flere bassiner tilgængelige i sommersæsonen, og Københavns Kommune har gjort det muligt at vinterbade i det midterste af bassinerne – ’Ungdomsbassinet’. Bassinet er knapt 1 meter dybt og har fast bund – der må af sikkerhedsgrunde ikke vinterbades i det store bassin. Det store bassin er om vinteren udstyret med roterende isfjernere.

Vinterbadesæsonen løber fra 1. oktober til 30. april. Alle ugens dage kl 6.30 - 22.00.

Medlemmer af Badekompagniet Sluseholmen har i sæsonen adgang til 'ungdomsbassinet' og til omklædningsrum med toilet og brusebad samt til sauna. Foreningen og medlemmerne er samtidig ansvarlige for renholdelse og drift.

 

 

 

For nærmere oplysning henvises til aftalen mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og vinterbadeforeningen.

 

Kilde: Københavns Kommune Dok. Nr. 2011-194115-bilag 1:

 

 

 

Beskrivelse af Havnebadet Sluseholmen

 

Placering og adgangsforhold

Havnebadet ved Sluseholmen etableres i ”svinget” af Teglholmshavnen med bagland mellem Teglværksløbet og Sluseløbet. (Se kort.) Der er offentlig adgang til badet via en adgangsbro. Dette sker over et areal, der tilhører Ejerforeningen Metropolis, og som i den gældende lokalplan for området er udlagt som et offentligt tilgængeligt område.

 

Udformning og indhold

Havnebadet Sluseholmen trækonstruktion på flydende pontoner danner en beskyttet lagune med et maritimt udtryk. Havnebadet vil være frit af kajkanten og dermed i højere grad kunne tilpasse sig vandets niveau. Der vil være adgang til Havnebadet Sluseholmen fra land via en landgangsbro, som er hængslet til kajkanten. Broen kan således bevæge sig med tidevandet, hvilket samtidig vil tilføre badet en maritim stemning. Om sommeren vil badegæsterne kunne ligge på badets pontoner og nyde solen.

Havnebadet Sluseholmen vil tilbyde lokale beboere og øvrige gæster plads til svømning, motion, udspring og leg for både børn og voksne. Koralbadet vil bestå af tre bassiner:

  • Et lege- og soppebassin på 0,3 m dybt med fast bund
  • Et børne- og ungdomsbassin på 0,9 m dybt med fast bund
  • Et større bassin til motionssvømning og udspring (udspringshøjde 3,5 m). Det vil være muligt at svømme 25 m på langs i bassinet uden at blive berørt af udspringere mv.

Havnebadet Sluseholmen servicebygning vil bestå af et livreddertårn på taget samt have faciliteter til livredningspersonale (opholdsrum, toiletter, depot og omklædning). I sommersæsonen vil Københavns Kommune sørge for at åbne og lukke havnebadet, for orden og opsyn af uddannede livreddere i åbningstiden samt for renhold af havnebad og bagland.